Демолекс 2

Демолекс 2 ООД е семейна компания създадена през 2018 година. Основен предмет на дейност е проектиране и извършване на технологични, специални, подземни и надземни пробивно-взривни работи.

ПРОЕКТ
КЛИЕНТ
Демолекс 2 ООД
САЙТ
demolex2.com