В тази статия ще разгледаме редица канали за директен маркетинг. Ще обсъдим дефиницията за директен маркетинг, след което ще разгледаме редица от канали, както и ще обсъдим защо част от тези техники са директни, а други не.
Директен и индиректен маркетинг
Какво представляват каналите на директния маркетинг?
Това са маркетингови методи, които биват използвани за практикуване на директен маркетинг. Каналите за директен маркетинг, както името подсказва, са винаги директни и винаги поставят организацията директно в контакт с клиенти или таргетираните потенциални клиенти.

Каналите могат да бъдат и директни, и индиректни в тяхното използване. Важното е да се запомни, че един канал може да бъде използван едновременно директно и индиректно. Например:

SMS текст – изпращането на таргетирани съобщения до определен контакт е директно, а масовите съобщения до група от хора индирктни;
Социални медии – също както при SMS текстовете – изпращане на съобщение до определен човек е директно и масовите – индиректни.

Редица от техники, които не са директни са асоциирани като нискокачествени техники и най-добре да бъдат избягвани – изпращане на текстови съобщения до случайни номера, телепродажби на случайни номера, изпращане на имейли до списъци от недостоверни източнци и други.

Примери за канали за директен маркетинг
1. Директен e-mail – Може би за мнозина от Вас директният имейл е най-разпознаваемият пример за директен маркетинг. Ключовото при него е да се запомни, че ефективният e-mail се нуждае от таргетирани контакти и варира в различни формати – брошури, писма, картички;
2. Директен e-mail маркетинг – Той включва изпращането на мейли до достоверни листи от адреси за маркетингови нужди. Това също може да включва лендинг страница, видео с допълнителна информация, електронна книга и т.н.;
3. Събитиен маркетинг – Използването на персонал на събитие, който да говори лично с потенциални клиенти е доказана ефективна форма на директен маркетинг;
4. SMS маркетинг – Изпращането на маркетингови съобщения чрез SMS съобщения също е пример за подобна техника;
5. Социални медии (директно) – Изпращането на съобщения до таргетирани групи от профили в социалните мрежи (например Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest) е друга техника;
6. Телемаркетинг – В своята същност той също е директен – обаждането до специфичен клиент чрез телефонно обаждане със сигурност го определя като такъв.

Примери за индиректен маркетинг
1. Афилиейт маркетинг – Често ефективността при тази форма на маркетинг го превръща в скрито оръжие. Всичко е въпрос на опит за стимулиране интерес у потенциални клиенти. Или по друг начин казано – процес на печелене на средства на комисионен принцип чрез промотиране на чужди продукти;
2. Събитийно спонсорство – Спонсорство на определено събитие го превръща в индиректно промотиране, понеже не е таргетирано към индивидуални, точно определени клиенти;
3. Онлайн маркетинг – При рекламирането онлайн, рекламата е директно до човек, но той се възприема като неизвестен контакт, тоест индиректен. Тук може да се използва PPC (Pay-per-click) до толкова добре, колкото и реклами с банери;
4. Прессъобщения – Масови съобщения до всички потенциални хора, които биха прочели съобщенията и също индиректни;
5. Принтирани реклами – Всички принтирани реклами са индиректни, не таргетирани към специфични индивидуални личности – подобни са рекламите по билбордове, списания, плакати, стадиони, спортни зали;
6. Оптимизация за търсещи машини – SEO включва оптимизация на определен уебсайт с цел привличане на множество потенциални посетители. Не е директно таргетиранe на индивидуално ниво;
7. Социални медии (индиректно) – Генерално използване на акаунти в социалните медии – туитове или обикновени постове в Twitter, Facebook, YouTube, Pinterest;
8. ТВ и радио реклама – Това е широкомащабно излъчване на съобщения към масовата аудитория.

Автор: Николай Кръстев