Дентален кабинет Д-р Лазарова

Екипът на дентален кабинет Д-р Лазарова в гр. Бургас се състои от професионалисти, придобили множество опит и знания по време на практикуване на професията в САЩ и е преминал през тясно специализирани обучителни курсове.

КЛИЕНТ
Дентален кабинет Д-р Лазарова
САЙТ
drlazarova.com