Всички са във Facebook, а Вашият бизнес къде е? А дали е достатъчно атрактивен?

Ние ще Ви помогнем да комуникирате ефективно с настоящи и бъдещи клиенти и да увеличите техния брой. Създаваме оригинално съдържание, което да служи като отличителен знак на Вашия бранд. Също така правим непрекъснат мониторинг на мнения и настроения касаещи марката и конкуренцията. Предлагаме пълния спектър от възможности за реклама във Фейсбук на бизнес страници и профили на публични личности.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Увеличаване на последователите на Вашия бизнес и ангажираността им към страницата.

РЪСТ

Разширяване на кръга от хора, до който достигат публикациите Ви и подобряване на ефективността.

ПОДДРЪЖКА

Професионална поддръжка на страницата и нейното оптимизиране, спрямо динамичните промени на социалната мрежа.

ЕФЕКТИВНА РЕКЛАМА

Рекламни кампании във Facebook, които достигат до правилните хора за Вашия бизнес.

БРАНДИНГ

Популярност на бранда, привличане и ангажираност на целевата Ви аудитория и обратна връзка от нея.

ВРЕМЕ

Повече свободно време за оперативни задачи, пред алтернативата сами да поддържате Facebook присъствието си.

Заинтригувахме ли Ви?

Ако имате нужда от ефективно онлайн присъствие - ще се радваме да поговорим.