Козлодуй ООД

Козлодуй ООД е водеща българска компания, в областта на строително-монтажните работи на машини и съоръжения, съдове под налягане, метални конструкции, както и тръбопроводи в енергетиката и нефтохимическата промишленост.

КЛИЕНТ
Козлодуй ООД, гр. Бургас
САЙТ
kozloduiood.com