Modul Service България

Modul Service e най-големият доставчик на индустриално скеле в България. Компанията разполага с над 250 000 м3 модулно скеле и работи по пректи в цяла Европа. Сред основните клиенти на Modul Service са Lukoil, Total, Sices Group, Technip и Gazprom Neft.

ПРОЕКТ
КЛИЕНТ
Modul Service България