Дигиталният маркетинг превзе виртуалния свят и предложи нови начини за достигане до хората, като се добира до нещата, от които те се интересуват. Съвсем разбираемо е, че много компании не могат да се справят с бързите темпове на развитие на онлайн рекламата и изостават от новите тенденции в сферата. Не би ли било удобно да имате речник на основните термини в дигиталния маркетинг, който да Ви помогне да се ориентирате в бързо развиващия се дигитален свят?
Термини от дигиталния маркетинг
Независимо дали сте стартиращ бизнес или вече утвърден на пазара бранд, ще Ви бъде от полза да се запознаете с основите на дигиталния маркетинг и как той може да помогне на бизнеса Ви да процъфтява. В тази статия сме подбрали за Вас част от най-важните термини в сферата на дигиталния маркетинг, които е добре да знаете, дори и ако вече сте поверили онлайн присъствието си на професионалисти.

A/B тест
A/B тестът е метод за сравняване на две различни версии на реклама или уеб страница една с друга, за да се определи коя от тях се представя по-добре сред потребителите. A/B тестването е по същество експеримент, при който два или повече варианта се показват на потребителите на случаен принцип, след което чрез статистически анализ, се определя коя версия е по-добра и ще Ви донесе повече реализации, съответно повече клиенти и приходи.

COCA (Cost of Customer Acquisition)
Или в превод: разходи за "придобиване" на клиенти е сумата, която изразходвате за привличане и конвертиране на потребителя в клиент. Това може да се изчисли чрез разделяне на разходите за рекламната кампания на броя на "новопридобитите" клиенти чрез тази кампания. Ако обръщате внимание на анализа на кампаниите си, това може да Ви помогне да промените своя подход и да създадете по-силна кампания, която генерира повече клиенти в рамките на зададения бюджет.

Маркетинг на съдържанието (Content marketing)
Контент маркетингът или маркетинг на съдържанието е способ, който се фокусира върху създаването и популяризирането на качествено и оригинално съдържание за желаната аудитория. Целта: Ангажиране. Резултатите? Шест пъти повече конверсии от традиционната реклама.

Цена на придобиване (CPA)
Cost-per-acquisition (CPA) или цена на придобиване е модел на ценообразуване в афилиейт маркетинга, при който дадена компания плаща само когато клиентът изпълни определено действие, като попълване на формуляр, получаване на оферта, абониране за безплатен пробен период и т.н. Този по-малко рисков маркетинг метод често е привлекателен за бизнеса, защото означава, че се плаща само за реални клиенти и продажби.

Цена на клик - Cost per Click (CPC)
В pay-per-click рекламата всяко кликване струва пари - затова всеки клик има значение. Можете да изчислите цената на клик (CPC), като разделите разходите за кампанията в Adwords например на общия брой кликове. Повече кликове в рамките на един и същ бюджет означават по-ниска цена на клик, но ако те не водят до реализации, трябва доста сериозно да прегледате ключовите си думи и тяхното таргетиране и да се уверите, че са насочени към подходящата аудитория.

Дигитален маркетинг
Дигиталният маркетинг е събирателно понятие за всички методи, канали и платформи за онлайн реклама. Компаниите харчат повече за дигитален маркетинг, от когато и да било, просто защото работи. Фирмите, които имат ясен план за своето онлайн присъствие, подплатен с добър бюджет, обикновено генерират по-висока възвръщаемост на инвестициите си и са в състояние да останат по-конкурентоспособни в дългосрочен план.

Inbound маркетинг
Това е маркетинг методология, която е създадена да привлича потребители и потенциални клиенти, вместо да им натрапва марка, продукт или услуга, с надеждата да генерира повече конверсии. От гледна точка на дигиталния маркетинг това означава използването на комбинация от похвати - най-често маркетинг на съдържанието, SEO и социални медии - по-творчески начин, за привличане вниманието на хората. Целта на успешната inbound кампания е да се увеличи рийча и да привлече качествен трафик, ангажираност и реализации по по-естествен и ненатрапчив начин.
Чрез използването на различни типове съдържание, inbound методологията е най-добрият начин да превърнете непознати хора в клиенти, препоръчващи Вашия бизнес.

Pay-per-click (PPC)
PPC е модел за Интернет реклама, в който рекламодателят плаща на издател (обикновено собственик на уебсайт или мрежа от уебсайтове), когато на рекламата се кликва. Тоест компаниите плащат, въз основа на броя кликвания, които рекламата им получава. В общия случай, рекламата се показва, когато клиентите търсят по ключова дума, съответстваща на такава от списък с ключови думи, зададен от рекламодателя. Таргетирането на рекламата към точно подбрана аудитория може да помогне на бизнеса да сведе до минимум неконвертируемите кликове, да оптимизира бюджета си за реклама и да привлече желаните клиенти.

Възвръщаемост на инвестицията (ROI) е коефициент за измерване на ефективността, която показва печалбата от дадена реклама на база изразходваните ресурси. Тя може да бъде изчислена чрез изваждане сумата на инвестицията от общия приход, който е генерирала съответната кампания. Често е доста трудно да се измери в точност при методи като маркетинг на съдържанието, където печалбите не винаги са лесно определими. Измерването на ROI помага на компаниите да планират разходите си, така че да получат оптимална възвръщаемост.

SEO оптимизация
Оптимизацията за търсачки е изкуството и науката как сайтът Ви да заема все по-високи позиции в търсачки като Google. Тъй като търсенето е един от основните начини, по които хората откриват съдържание онлайн, класирането по-високо в търсачките може да доведе до увеличаване на трафика към даден сайт (наричано още "органичен" трафик). Търсачките като Google използват алгоритъм, за да определят кои страници да се показват на дадена заявка. Тези алгоритми са изключително сложни и отчитат стотици и дори хиляди фактори за определяне на класирането в техните страници с резултати от търсенето.

Социални мрежи
Социалните мрежи са канали за свързване с потребителите, развиване на взаимоотношения чрез ангажирането им и популяризиране на качествено и уникално съдържание за широка или точно определена аудитория. Социалните мрежи, като Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter, са добро средство за популяризиране на даден бранд и генериране на потенциални клиенти. Компаниите, които използват аудиторията си в подходящите социални мрежи и имат добра маркетингова стратегия, получават висока възвръщаемост и повече лоялни клиенти.

Разпознаваемост на бранда
Дали вашият бранд ще бъде разпознаваем, зависи от това какво послание изпращате и дали то достига до правилната за Вас аудитория. За да познават потребителите Вашия бизнес, трябва да създадете съдържателно послание, като помислите какво Ви отличава от конкуренцията. Чрез споделянето на това послание в социалните мрежи, традиционните медии и всички други канали за дигитален маркетинг, компанията Ви може да създаде лоялни клиенти и посланици на марката.

Не успявате да се ориентирате в непрекъснато променящия се дигитален свят, но искате да имате добре изградена маркетингова стратегия за Вашия бизнес? Ние от Dies Web можем да създадем за Вас уникален микс от методи и утвърдени практики в дигиталния маркетинг, за да помогнем на Вашия бизнес да изпъкне пред конкуренцията!