За Сдружение за регионално развитие и международни бизнес инициативи (СРРМБИ)

Сдружение за регионално развитие и международни бизнес инициативи е неправителствена организация, оказваща съдействие на чуждестранни и български фирми за техните инвестиционни намерения и желание да развиват бизнес в България.

Сайт на Сдружение за регионално развитие и международни бизнес инициативи

Изработка на сайт

Създадохме новия сайт на Сдружение за регионално развитие и международни бизнес инициативи (СРРМБИ), като следвахме вече създадената идентичност на организацията, която вписахме в строгата бизнес визия, подходяща за сайт в тази сфера.

Крайният резултат е триезичен сайт, с изцяло адаптивен (responsive) дизайн, удобен за ползване на всякакъв тип устройства. Специално изградени са вътрешни модули за динамично презентиране на услугите и друг тип информация във вътрешните страници.

Уеб сайтът има основно презентационна и имиджова цел - информация за сдружението, неговата дейност и представяне на настоящи и бъдещи проекти пред клиенти и партньори.

Разгледайте сайта на СРРМБИ


Вижте други наши проекти