Електра ЕООД

Електра ЕООД е създадена през 2001 година в град Бургас. Сред основните дейности на компанията са комплексно изграждане на обекти от енергийната инфраструктура. Притежава собствени материално техничеки бази на територията на гр. Бургас и гр. София.

ПРОЕКТ
КЛИЕНТ
Електра ЕООД
САЙТ
elektrabs.com