Бизнес присъствие във Facebook и реклама

Всички са във Facebook, а Вашият бизнес къде е? А дали е достатъчно атрактивен?
Ние ще Ви помогнем да комуникирате ефективно с настоящи и бъдещи клиенти и да увеличите техния брой. Създаваме оригинално съдържание, което да служи като отличителен знак на Вашия бранд. Също така правим непрекъснат мониторинг на мнения и настроения касаещи марката и конкуренцията.
Предлагаме пълния спектър от възможности за реклама във Фейсбук на бизнес страници и профили на публични личности.

Вижте нашите проекти

Изработка на сайт

Какво предлагаме

- Увеличаване на реалния брой последователи на Вашия бизнес във Facebook
- Повишаване на органичното достигане на публикациите до по-широк кръг от хора чрез интересно, правилно подбрано и поднесено съдържание
- Професионална поддръжка на Вашата бизнес страница и нейното оптимизиране, спрямо непрекъснатите и динамични промени в социалната мрежа и нейния алгоритъм
- Максимизиране на обхвата и ефекта от рекламите и подсилените публикации
- Използване на всички маркетинг функции на Facebook, за да изградите популярност на бранда Ви и ефективни взаимоотношения с клиентите

Свържете се с нас сега!

Какво печелите

- Facebook страница, която да бъде професионален посланик на Вашия бизнес в социалната мрежа
- Място, където Вашите потребители, клиенти и партньори ще получават актуална и полезна информация за услугите или продуктите, които предлагате
- Популярност на бранда, привличане и ангажираност на целевата Ви аудитория
- Повече свободно време за оперативни задачи, пред алтернативата сами да поддържате Facebook присъствието си
- Оптимизирано управление на рекламния бюджет
- Безценна обратна връзка от аудиторията, която ще Ви помогне да подобрите Вашите продукти или услуги
- Реклама, която е строго сегментирана и таргетирана по населено място, възраст, пол и интереси и с лесно проследими реални резултати

Вижте също и:

Изработка на сайт
Реклама в Google
SEO оптимизация