Медицински център Спорт Медика

СПОРТ МЕДИКА е медицински център в гр. Бургас с предмет на дейност спортна медицина, рехабилитация и физиотерапия.

КЛИЕНТ
МЦ Спорт Медика
САЙТ
sportmedica.bg