Лепене на маркетинг

Годината е 2017-та, а гледката от снимките по-горе Ви е до болка позната. Всеки път като се загледаме в това "лепене на маркетинг", както самите разлепящи го наричат, си задаваме горе-долу едни и същи въпроси:
- Защо се допуска и защо липсва контрол над това използване на публична общинска и държавна собственост?
- Толкова ли е трудно да се санкционират фирмите/лицата, които използват този вид "реклама" и самите изпълнители?
- Колко общински средства се заделят към момента за почистването на тези "рекламни материали" (защото понякога все пак има някакво почистване, което има краткотраен ефект) и могат ли те да бъдат спестени?

Разбира се, задаваме си и чисто професионални въпроси като:
- Какви са разходите за провеждане на подобна "рекламна кампания", като се мине през печат, заплащане на изпълнителите по лепенето, консумативи за лепене?
- Как същите тези фирми или физически лица отчитат след това резултатите от проведената кампания и нейния успех?
- На какъв принцип се таргетира: каква е търсената аудитория и кои места за лепене са най-подходящи за лепене?
- Дали откъснатото телефонче се брои по същия начин, както ние броим конверсиите онлайн? :)

И да, колкото и да е изненадващо, през 2017-та година все още има доста на брой, сравнително големи като имена фирми, които рекламират по този начин услугите си.
През това време ние ще си говорим за услуги с истински данни, от реални кампании, таргетирани до точните хора и с гарантиран ефект. Всичко това в определени случаи с бюджет, сравним с този на "маркетинга за лепене".


Заинтригувахме ли Ви?

Ако имате нужда от ефективно онлайн присъствие - ще се радваме да поговорим.